Oikeudellinen huomautus

Sennheiser ei takaa, että näillä internet-sivuilla annetut tiedot ovat täydellisiä, oikeita tai ajankohtaisia (kuvat, tekstit, hinnat ja muu esitysmateriaali). Sennheiser varaa oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tai lisäyksiä annettuihin tietoihin.

Sennheiserin yhtiö, johto eivätkä työntekijät vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien menetetyt voitot, jotka aiheutuvat tai muutoin liittyvät tällä websivustolla annettuihin tietoihin.

Edellämainittu koskee myös kaikkia linkkejä, joihin nämä internet-sivut viittaavat suoraan tai epäsuorasti. Sennheiser ei vastaa sivun sisällöstä, johon päästään sellaisen linkin kautta.

Tiedot eivät esitä myyntitarjousta. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat ei-sitovia.

Sennheiser ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai linkkien hakemisesta, lataamisesta tai tallentamisesta.

Sennheiserin internet-sivuilla mainitut Sennheiserin ja Georg Neumann GmbH:n tuotenimet, logot ja tuotteiden tunnukset on laillisesti suojattu kansallisten, paikallisten ja kansainvälisten tuotemerkkien toimesta.

© 2016 Sennheiser

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, ääni,- video- ja animaatiotiedostot, kuten myös järjestykset ovat tekijänoikeuden alaisia, ja myös osittain muiden lakien alaisia immateriaalioikeuksien suojaamiseksi. Niitä ei saa käyttää liiketoiminnan tarkoituksiin, eikä kopioida edelleen lähettämistä varten, eikä muuttaa ja käyttää muilla websivustoilla. Sennheiserin internet-sivut voivat myös sisältää kuvia, jotka ovat kuvat lähettäneiden tahojen tekijänoikeuksien alaisia.